Certificering

Een partner waarvan u weet dat deze beschikt over alle certificaten.

POWARE Industrial Automation BV is zowel VCA* als NEN4400-1 gecertificeerd. Onze engineers zijn in het bezit van een geldig VCA VOL certificaat.

Sinds 23-9-2011 is POWARE Industrial Automation VCA* gecertificeerd en per 10-9-2014 is deze certificering voor een periode van 3 jaar verlengd. Hiermee toont POWARE Industrial Automation aan te beschikken over een managementsysteem dat voldoet aan de eisen gesteld in de norm VCA* 2008/5.1.

POWARE Industrial Automation BV is geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid en voldoet aan NEN 4400-1. Op basis van deze registratie zijn klanten van POWARE gevrijwaard van aansprakelijkheid voor betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting. meer

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffing en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
POWARE Industrial Automation BV is geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid en voldoet aan NEN 4400-1.