Privacy

Disclaimer

Disclaimer voor www.poware.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.poware.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door POWARE Automation B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Deze website is eigendom van POWARE Automation B.V. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten van deze website openbaar te maken en/of te kopiƫren zonder schriftelijke toestemming van POWARE Automation B.V. Het intellectueel eigendom berust bij POWARE Automation B.V.

Geen garantie op juistheid
POWARE Automation B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. POWARE Automation B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De toegang tot deze website kan altijd worden beperkt of worden onderbroken. POWARE Automation B.V. garandeert niet dat deze website op elk computersysteem en/of in elke webbrowser functioneert.

Aansprakelijkheid
POWARE Automation B.V. is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het bezoek van deze website.

Mogelijk wordt op deze site doorgelinkt naar andere websites. POWARE Automation B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derde partijen en is niet aansprakelijk voor deze inhoud.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.poware.nl op deze pagina.